Čo je to rescueTALKS?

Cieľom eventu  je priblížiť verejnosti svet záchranárstva a medicíny. Tematické popoludnia pozostávajú z krátkej edukačnej prezentácie a videa, osobného svedectva vzácneho hosťa spolu s jeho zaujímavými zážitkami a skúsenosťami, ale hlavne z otázok a odpovedí od moderátora ale aj verejnosti na danú tému, v neposlednom rade akési porovnanie so zahraničím. Najčastejšie formou besedy ale aj kauzistických večerov. Ako bonus je workshop alebo ukážky.

Tešíme sa na vás !

Informácie:

Dátum: 3. štvrtok v mesiaci  
Čas: 17:00-19:00 hod
Miesto: Radnica / Miestny úrad Košice – staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice,  sobášna sieň, 1. poschodie
Cena: 8 eur / osoba, 5 eur / študent, dôchodca – platba v hotovosti pred akciou

Registrácia: potrebná prostredníctvom linku, kapacita 50 osôb
Info:
link na FB pri konkrétnej udalosti

Program má 4 časti:

30 min prezentácia ppt o zložke/organizacii ( napr. vodná záchranná služba ako vznikla ako funguje)
30 min otázky od moderatora – osobný rozhovor (ako sa k tomu hosť dostal, najlepší/najhorší zásah, ako sa stať plavčíkom)
30 min špecifiká prvej pomoci vo vode napr. pri topeni  (čo robiť a čo nie)
30 min otázky od publika (priestor pre vás) 

V roku 2023 sa môžete tešiť na nasledujúce témy:

ROK SO ZACHRANÁRMI

 1. TÉMA: ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA A AKO SA STAŤ ZÁCHRANÁROM
 2. TÉMA: 112 LINKA TIESŇOVÉHO VOLANIA IZS
 3. TÉMA: LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA + ATE
 4. TÉMA: BANSKÁ ZÁCHRANA SLUŽBA
 5. TÉMA: KYNOLOGICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA + UKÁŽKY
 6. TÉMA: VODNÁ ZACHRANNÁ SLUŽBA A PLAVČÍCI
 7. TÉMA: EMERGENCY/URGENTNÝ PRÍJEM
 8. TÉMA: HORSKÁ SLUŽBA – OD DOBROVOĽNEJ K PROFI
 9. TÉMA: 155 OPERAČNÉ STREDISKO ZZS
 10. TÉMA: MEDICÍNA KATASTROF
 11. TÉMA: SPELEOLOGICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
 12. TÉMA: PSYCHOLOGICKÁ PRVÁ POMOC

  V roku 2024 sa môžete tešiť na nasledujúce témy:

ROK S MEDICÍNOU OČAMI LEKÁRA

 1. TÉMA: OD PLASTICKEJ CHIRURGIE K POPÁLENINÁM
 2. TÉMA: SÚDNE LEKÁRSTVO
 3. TÉMA: URGENTNÁ MEDICÍNA
 4. TÉMA: NEONATOLÓGIA
 5. TÉMA: NEUROLÓGIA A a NCMP
 6. TÉMA: KARDIOLÓGIA a IM
 7. TÉMA: ANESTEZIOLÓGIA a KPR
 8. TÉMA: CHIRURGIA
 9. TÉMA: ORL
 10. TÉMA: ZUBNÉ
 11. TÉMA: HEMATOLÓGIA A DAROVANIE KRVI
 12. TÉMA: TRAUMATOLOGIA
 13. TÉMA: PSYCHIATRIA