Čo je rescueBOOK ?

VÍŤAZ 12. KOLA NÁRODNEJ SÚŤAŽE
STARTUPOV V UVP TECHNICOM

rescueBOOK je interaktívna príručka prvej pomoci s využitím AR rozšírenej reality, videí a 3D obrázkov.  Postupy poskytovania prvej pomoci sú podľa najnovších Guideliness 2021, príručka je  určená pre laickú aj odbornú verejnosť. Nie je to teoretická kniha ale praktický návod s vysvetlením nielen „ako“ ale aj „prečo“. Dôraz je venovaný na život ohrozujúce stavy, resuscitáciu s použitím AED-automatického externého defibrilátora, okrem ďalších postupov prvej pomoci kniha obsahuje aj kapitoly ako správne volať na tiesňovú linku, o fungovaní záchrannej zdravotnej služby, o špecifikách záchrany a činnosti leteckej záchrannej služby, horskej služby, vodnej záchrannej služby, kynologickej služby a ďalších. Na konci kapitoly sa nachádzajú úlohy pre zopakovanie.

Problém pri výbere príručky prvej pomoci ?
– ktorá je vhodná pre mňa ?

KTORÁ JE VHODNÁ PRE MŇA ?

 • Príručky obsahujú len teóriu
 • Veľký výber na trhu
 • Neaktuálne postupy – staré vydania
 • Všeobecné alebo príliš stručné ?
 • Z čoho sa mám učiť ?

  V čom je rescueBOOK iná a pokroková ?

JE INTERAKTÍVNA !!!

 • AR rozšírená realita (ruka, autonehoda )
 • 3D obrázky pre lepšiu predstavu
 • VIDEO online pre vysvetlenie deja
 • Pohyblivé ilustrácie

  Prečo si vybrať práve rescueBOOK ?

NIE JE TO LEN KNIHA !!!

 • tlačená  príručka prvej pomoci
 • pracovný zošit na stiahnutie
 • online test
 • úlohy a výzvy na konci kapitoly
 • podľa najnovších Guideliness 2021
 • určená pre laickú aj odbornú verejnosť
 • nie teória ale prax
 • nevysvetľuje len AKO ale aj PREČO
 • nie je pasívna ale aktívna
 • informácie o fungovaní a telefonovaní na tiesňovú linku 155 a 112
 • špeciálne kapitoly (záchranná služba, horská služba, vodná záchranná služba, letecká záchranka)
 • bonusová kapitola o AED – automatický externý defibrilátor

ČASTI NIE KAPITOLY

 • TEORETICKÁ ČASŤ textová časť
  Základná časť (vyšetrenie pacienta – prvotné a druhotné vyšetrenie)
  Hlavná časť (KPR, bezvedomie, zlomeniny, krvácanie, náhle stavy a ďalšie)
  Špeciálna časť (IZS, 155, HS)
  Bonusová časť (AED)
  Praktická časť (úlohy)
 • GRAFICKÁ ČASŤ
  Ilustrácie
  Fotografie (z reálnych výjazdov záchrannej služby)
 • INTERAKTÍVNA ČASŤ
  3 D obrázky
  AR rozšírená relaita
 • ONLINE ČASŤ
  pracovný zošit
  test
  úlohy a výzvy

Pre koho je rescueBOOK určená ?

PRE KAŽDÉHO !

 • ZDRAVOTNÍCI = SZŠ OŠE UZS FYZIO LF špecializacie (lekárne, predajňa zdravot. literatury/potrieb)
 • KNIŽNICE
 • ŠKOLY = predmet prvá pomoc/KOŽAZ/BIO+TV, krúžky + pedagógovia (MŠ, družiny, špeciálne školy)
 • IZS = ZZS,HaZZ+DHZ,PZ+MP,VZS,HZS+HS,KYN,SČK
 • LEKÁRI (napr. obvodní alebo pediatri)
 • AUTOŠKOLY
 • ŠPORTOVÉ KLUBY
 • FIRMY
 • VEREJNOSŤ (sieť kníhkupectiev)
 • KOMUNITY (seniori, hendikepovaní)
 • MAMIČKY (materská dovolenka)
 • DARČEK

AK MÁTE ZÁUJEM O KALKULÁCIU A BLIŽŠIE INFO – KONTAKTUJTE NÁS:

  www.rescuebook.sk