Čo je to zdravotný dozor?

rescueASSISTANCE je služba zdravotného dozoru zahŕňajúca prítomnosť zdravotníckeho personálu a v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci na podujatiach, kde si to vyžaduje zákon.

Buďte pripravení !!!
asistnečná služba = zdravotný dozor = rescueASISTANCE
Zabezpečte zdravotný dozor aj na svoju akciu, kultúrne podujatie, športový zápas či inú príležitosť.

Zabezpečíte tak zdravotnú starostlivosť v prípade:

 • postihnutia zdravia (športové úrazy, intoxikácia alkohol, bitky, kolapsy, topenie a ďalšie)
 • náhlej zmeny zdravotného stavu (infarkt, epileptický záchvat, anafylaktická reakcia a iné)
 • náhlej zmeny počasia (búrka s nárazovým vetrom a bleskami, letné horúčavy spôsobujúce dehydratáciu či úpaly atď.)
 • nepredvídané udalosti a krízové situácie (pád stage, výbuch, bezpečnostná hrozba)

Každý zdravotný dozor má svoje špecifiká a prispôsobuje sa na mieru danému podujatiu! Vždy zvažujeme bezpečnostné riziká a ohrozenia a vyhodnocujeme nutnosť špecifického personálu v rámci zdravotného dozoru po starostlivej konzultácií s organizátorom či podľa charakteru podujatí a k nim prislúchajúcich nariadení a predpisov.

Mass gathering event = hromadné akcie delíme:

Podľa zamerania na:

 • kultúrno-spoločenské (napr. koncerty, festivaly, plesy, výstavy, oslavy, náboženské zhromaždenia, demonštrácie)
 • športové (tréningy a zápasy, súťaže, auto-moto/cyklo preteky, behy)
 • kongresové a firemné

Podľa lokácie: 

 • indoorové (kongresová sála, nákupné centrá, výstavné haly)
 • outdoorové (urbanizované, prírodné prostredie)

Prečo by ste mali zabezpečiť zdravotný dozor
a aké výhody vám to prináša?

Zdravotný dozor plní predovšetkým preventívnu úlohu ale aj zabezpečenie ošetrenia  v neakútnych stavoch a prendemocničnú zdravotnú starostlivosť do príchodu záchrannej služby v prípade život ohrozujúcich stavov (náhle zastavenie obehu, infarkt myokardu, epileptický záchvat, dusenie, náhla cievn amozgová príhoda a pod). Vzhľadom na dojazd rýchlej zdravotnej služby, v odľahlých alebo nedostupných oblastiach, je zdravotný dozor o to viac nevyhnutný. V prípade stavov ohrozenia života, postihnutý nemá čas čakať do príjazdu sanitky, potrebuje pomoc ihneď!

PRÁVNE PREDPISY:

Zákon 170/2022 Z. z.  o organizovaní verejných športových podujatí definuje, že pri organizovaní podujatia na športovisku, musia byť na účel ochrany bezpečnosti a zdravia divákov zriadené:

 • pre účasť nad 4 000 divákov = 2  miesta zdravotnej pomoci so zdravotníckym pracovníkom *
 • pre účasť pod 4 000 divákov = 1  miesto zdravotnej pomoci so zdravotníckym pracovníkom *
  * § 27 Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia definuje potrebu:

 • zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí odborne spôsobilými osobami, najmenej jednou na 130 detí,
 • zabezpečiť lekárničku prvej pomoci,

Čím je iný zdravotný dozor rescueASSISTANCE?

PERSONÁLNE a LOGISTICKÉ ZABEZPEČENIE

 • Vypracujeme individuálny návrh zabezpečenia podujatia – poločne s organizátorom (objednávateľom dozoru) jasne stanovíme rozsah zdravotného dozoru na konkrétnom podujatí
 • Zabezpečujeme zdravotný dozor s pomocou odborne kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov profesionálov (lekár, záchranár, sestra, študent-zdravotník, zdravotnícky asistent)
 • Sme k dispozícii nielenpočas eventu ale už aj po dobu príprav
 • Postaráme sa o komunikáciu s linkou 155 – Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby
 • Zariadime oznamovaciu povinnosť v zdravotníckom zariadení aj na Koordinačnom stredisku IZS
 • Zabezpečíme vyhradený priestor (ak na to nie je určená ošetrovňa) pre poskytovanie prvej pomoci pomocou stanu – fixné stanovisko, sanitného vozidla – mobilné stanovisko alebo kombináciu uvedených

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE

 • Zásahové vozidlá – sanitka, terénne vozidlo v úprave ambulancie, štvorkolka, snežný skúter
 • Technické vozidlá – osobné vozidlo, mikrobus, dodávkové vozidlo
 • Nadštandardne vybavená lekárnička
 • Automatický externý defibrilátor (AED), takže si poradíme aj v najvážnejších situáciách napríklad pri zástave obehu
 • Transportá a fixačná technika (spineboard, vakuový matrac, SKED atď)
 • Pristrojová technika (pacientsky monitor, ventilátor, odsávačka, perfuzor a pod)
 • Nožnicový stan s príslušenstvom (posteľ, stolička, osvetlenie, ventilátor, kúrenie)
 • Pre ľahkú identifikáciu sú samozrejmosťou uniformy, ktoré nás jasne odlišujú od účastníkov či organizačného tímu podujatia
 • Disponujeme zdrojom energie, pitnej vody a rádio-komunikačných prostriedkov (aj pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti),
 • V prípade charakteru a potreby podujatia po dohode s organizátorom vieme zabezpečiť aj transport pacienta

DOKUMENTÁCIA

 • Súčasťou nášho zdravotného dozoru je aj perfektne spracovaná dokumentácia, takže budete mať dokonalý prehľad o počte zranených a jednotlivých ošetreniach
 • V prípade záujmu vypracujeme aj krízovú dokumentáciu (mass gathering event plan)
 • Môžete sa spoľahnúť, aj v prípade hromadného nešťastia (udalsoti s hromadným postihnutím osôb) sme plne kvalifikovaní a vieme ako postupovať !

Finančná náročnosť

 • službu rescueASSISTANCE poskytujeme za paušálnu cenu bez ohľadu na počet ošetrených a spotrebovaného materiálu.
 • cenovú kalkuláciu robíme individuálne pre každé podujatie

AK MÁTE ZÁUJEM O KALKULÁCIU A BLIŽŠIE INFO – KONTAKTUJTE NÁS:

  NA STIAHNUTIE:

  PPZ zdravotny dozor rescueASSISTANCE – CENNIK PODMIENKY 2023

  PPZ zdravotny dozor PREZENTÁCIA

  PPZ zdravotny dozor POZNAMKY

  (C) Anna Kmecová 2019