Čo je to zdravotný dozor?

rescueASSISTANCE je služba zdravotného dozoru zahŕňajúca prítomnosť zdravotníckeho personálu a v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci na podujatiach, kde si to vyžaduje zákon.

Buďte pripravení !!!
asistnečná služba = zdravotný dozor = rescueASISTANCE
Zabezpečte zdravotný dozor aj na svoju akciu, kultúrne podujatie, športový zápas či inú príležitosť.

Zabezpečíte tak zdravotnú starostlivosť v prípade:

 • postihnutia zdravia (športové úrazy, intoxikácia alkohol, bitky, kolapsy, topenie a ďalšie)
 • náhlej zmeny zdravotného stavu (infarkt, epileptický záchvat, anafylaktická reakcia a iné)
 • náhlej zmeny počasia (búrka s nárazovým vetrom a bleskami, letné horúčavy spôsobujúce dehydratáciu či úpaly atď.)
 • nepredvídané udalosti a krízové situácie (pád stage, výbuch, bezpečnostná hrozba)

Každý zdravotný dozor má svoje špecifiká a prispôsobuje sa na mieru danému podujatiu! Vždy zvažujeme bezpečnostné riziká a ohrozenia a vyhodnocujeme nutnosť špecifického personálu v rámci zdravotného dozoru po starostlivej konzultácií s organizátorom či podľa charakteru podujatí a k nim prislúchajúcich nariadení a predpisov.

Mass gathering event = hromadné akcie delíme:

Podľa zamerania na:

 • kultúrno-spoločenské (napr. koncerty, festivaly, plesy, výstavy, oslavy, firemné dni, náboženské zhromaždenia, demonštrácie)
 • športové (tréningy a zápasy, súťaže, auto-moto/cyklo preteky, behy)
 • kongresové

Podľa lokácie: 

 • indoorové (kongresová sála, nákupné centrá, výstavné haly)
 • outdoorové (urbanizované, prírodné prostredie)

Prečo by ste mali zabezpečiť zdravotný dozor
a aké výhody vám to prináša?

Zdravotný dozor plní predovšetkým úlohu zabezpečenia ošetrenia do príchodu záchrannej služby v prípade život ohrozujúcich stavov (dusenie, infarkt, šok, zástava obehu, náhla mozgová príhoda). Vzhľadom na dojazd rýchlej zdravotnej služby, ktorý počítame obvykle cca na 10-12 min, je zdravotný dozor nevyhnutný. V prípade stavov ohrozenia života, postihnutý nemá čas čakať do príjazdu sanitky, potrebuje pomoc ihneď!

Čím je iný zdravotný dozor rescueASSISTANCE?

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

 • Spoločne s organizátorom (objednávateľom dozoru) jasne stanovíme rozsah zdravotného dozoru na konkrétnom podujatí
 • Zabezpečujeme zdravotný dozor s pomocou odborne kvalifikovaných profesionálov – vždy min. 1 záchranár
 • Vždy komunikujeme s operačným strediskom a kooperujeme s ním
 • Pre ľahkú identifikáciu sú samozrejmosťou uniformy, ktoré nás jasne odlišujú od účastníkov či organizačného tímu podujatia

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE

 • Zásahové vozidlá – Sanitka, Terénne vozidlo v úprave ambulancie, štvorkolka, snežný skúter
 • Nadštandardne vybavená lekárnička, aby sme mohli poskytnúť bleskovú a kvalifikovanú prvú pomoc
 • Automatický externý defibrilátor (AED), takže si poradíme aj v najvážnejších situáciách napríklad pri zástave obehu
 • Zabezpečíme vyhradený priestor pre poskytovanie prvej pomoci pomocou stanu – fixné stanovisko, sanitného vozidla – mobilné stanovisko
 • Mobilný tím je pripravený zasiahnuť podľa potreby kdekoľvek
 • V prípade charakteru a potreby podujatia po dohode s organizátorom vieme zabezpečiť aj transport pacienta
 • Technické vozidlá – osobné vozidlo, mikrobus, dodávkové vozidlo

DOKUMENTÁCIA

 • Súčasťou nášho zdravotného dozoru je aj perfektne spracovaná dokumentácia, takže budete mať dokonalý prehľad o počte zranených a jednotlivých ošetreniach
 • V prípade záujmu vypracujeme aj krízovú dokumentáciu (Mass gathering event plan)

Finančná náročnosť

 • cenovú kalkuláciu robíme individuálne pre každé podujatie
 • službu rescueASSISTANCE poskytujeme za paušálnu cenu bez ohľadu na počet ošetrených a spotrebovaného materiálu.

Na stiahnutie v PDF:

PPZ zdravotny dozor CENNIK PODMIENKY 2022

PPZ zdravotny dozor poznamky

PPZ zdravotny dozor vybavenie

PPZ zdravotny dozor zázanam