Prvá pomoc je pre nás práca, záľuba aj voľný čas. Snažíme sa šíriť osvetu, aby sa ľudia nebáli zachrániť život ale hlavne prinášať novinky do edukácie prvej pomoci, implementovať novinky, priblížiť svet záchranárov. Sme erudovaní zdravotnícki záchranári
s viac ako 10 ročnou praxou. Lektorujeme kurzy prvej pomoci venujeme sa certifikovaným aj necertifikovaným, zážitkovým aj teoretickým, jednodňovým aj víkendovým, pre deti aj dospelých, pre autoškoly aj firmy, robíme ukážky prvej pomoci aj výbavy záchranárov (sanitka, defibrilátor, transportné a fixačné prostriedky, lekárnička), maskujeme realistické znázornenie poranení, vykonávame zdravotné dozory na podujatiach. Pripravujem interaktívnu príručku a nové projekty. Tešiť sa môžte aj na blog, podcast, webináre a diskusie. Ponúkame inovácie,
profesionálny prístup, nasadenie, kvalitu. Nebojíme sa výziev, sme perfekcionalisti, plní entuziazmu, s individuálnym
prístupom – pripravení splniť Vaše požiadavky a
očakávania. Tešíme sa na spoluprácu !

Anna Kmecová – zakladateľ a predseda OZ

„Chcem sa vzdelávať a posúvať osobne a odborne vpred, aby som mohla čo najviac ľudí naučiť ako zachrániť ľudský život, aby sa nebáli poskytnúť prvú pomoc. Verím, že sa mi podarí, uplatniť moje doterajšie nadobudnuté vedomosti a skúsenosti, pre odvážne projekty v našom združení.“