dobrý deň.

Dovoľte, aby som sa Vám predstavila. volám sa Anna Kmecová a som zakladateľkou a predsedníčkou občianskeho združenia Prvá pomoc zážitkom.  Prvá pomoc je moja práca, záľuba aj voľný čas. Chodím na školenia, cvičenia, súťaže, konferencie (na národnej aj medzinárodnej úrovni). Chcem sa vzdelávať a posúvať osobne a odborne vpred ale hlavne chcem aj čo najviac ľudí naučiť ako zachrániť ľudský život, aby sa nebáli poskytnúť prvú pomoc. Snažíme sa šíriť osvetu, robíme ukážky aj prednášky. Lektorujem kurzy prvej pomoci venujeme sa certifikovaným aj necertifikovaným, zážitkovým aj teoretickým, jednodňovým aj víkendovým, pre deti aj dospelých, pre autoškoly aj firmy, robím ukážky prvej pomoci aj výbavy záchranárov (sanitka, defibrilátor, transportné a fixačné prostriedky, lekárnička), maskujem realistické znázornenie poranení, vykonávame aj zdravotné dozory na podujatiach. Pripravujem interaktívnu príručku a viac sa môžete dozvedieť v blogu. Ak by ste si chceli zakúpiť AED, rada poskytnem bližšie informácie a sprostredkovanie

NIEČO O MNE V ČÍSLACH
25 rokov sa venujem  prvej pomoci – začala som ešte na základnej škole krúžkom prvej pomoci
20 rokov prvá pomoc ako člen Slovenského Červeného kríža (ukážky, kurzy prvej pomoci, cvičenia, súťaže, projekty, workshopy, zdravotné dozory)
15 rokov maskér realistického znázornenia poranení – Special Effects (SFX make-up) kurz som si robila na medzinárodne uznavanom Make Up Institute Prague pod vedením Sasha Isar
15 rokov praxe ako zdravotný dozor (asistencia na podujatiach)
10 rokov certifikovaný inštruktor prvej pomoci s praxou
5 rokov profesionálny zdravotnícky záchranár
3 roky člen medzinárodného záchranárskeho teamu

VZDELANIE

Bc. urgentná zdravotná starostlivosť – zdravotnícky záchranár
Mgr. – ochrana obyvateľstva – civilná núdzová pripravenosť – public safety management
PhD. – crisis, emergency and disaster management – zameranie medicína katastrof a krízové riadenie zdravotníctva
špecializácia – krízový manažment

ZAMESTNANIE
záchranár – aktuálne pracujem pre Košickú záchranku
pred tým som pracovala v Prahe v záchrannej zdravotnej službe ako krízový manager a záchranár

STÁŽ a PRAX
Zdravotnícka záchranná služba Plzeňského kraje
Záchranná služba ASČR Praha-Západ
Falck Záchranná a.s.
Záchranná a dopravná zdravotná služba Bratislava
Fakultná nemocnica Nitra

ČLEN
– organizácie
World Association for Disaster and Emergency Medicine
Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČR
Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČR
Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov
Společnost horské medicíny
Slovenská resuscitačná rada

– záchranný team
Horská služba Bachureň-Buče
Rapid Response Team Asociácia Samaritanov SR
Humanitární jednotka Český Červený kríž (ukončené)

EURACARE The European Assistance Team for Citizens in Areas of Evacuation
EUMFH European Modular Filed Hospital Emergency medical team type3
ETC Emergency Temporary Camp Team
ZÁCHRANÁRSKE CVIČENIA
EU ModEx Rumunsko (EUMFH) spolu s Israel Defence Forces Medical Corps EMT 3
EU ModEx Tinglev, Dánsko + Flensburg, Nemecko
Flood Project EU, Cross Border Assistance Team, Taliansko + Rakúsko
DAREX (Danube Region Exercise) Maďarsko
Rescue Patrol International, Česká Kamenice – Česká republika
Gelnica Rescue International
Medzinárodné cvičenie humanitarnych jednotiek SČK
LEŠŤ
a ďalšie