• Ukážky prvej pomoci sa objednávajú telefonicky / mailom / poštou na priloženom formulári
 • Objednávku doručiť minimálne 14 dní pred akciou, objednávky podané menej ako 5 dni negarantujeme
 • Objednávka nadobúda platnosť až po písomnom potvrdení
 • Kalkulácia ceny sa robí na každú akciu individuálne a samostatne

PERSONÁLNE MATERIÁLNE OBSADENIE A ZABEZPEČENIE

 • Lektori – nakoľko ide o 4 modelové situácie je vhodné aby boli 4, minimálny počet sú 2 za istých podmienok
 • Figuranti – je vhodné vzhľadom na zážitok a prínos rátať aspoň s 1 figurantom na modelovku, teda 1 – 4 osoby
 • ak viete zabezpečiť vlastných figurantov je to možné, ale musia byť vopred poučení
 • Maskér – k docieleniu efektu je potrebné realistické znázornenie poranení, ponúkame certifikovaného maskéra s mnohoročnými skúsenosťami (SFX special effect make up) a profesionálnym (filmovým/divadelným) materiálom
 • Figuríny – nácvik poskytovania prvej pomoci pri resuscitácii (stláčaní hrudníka a umelom dýchaní) a dusení je potrebný na modeloch – figurínach, nie je možné na živých figurantoch (KPR resuscitácia dospelý/deti, dusenie)
 • Téma: vyberáte si z nasledujúcich „tém/svetov/rescuerooms“ = pláž piesok more, lyžiarsky svah sneh, les turistika, cesta auto-moto, šport a lezecká stena, stavba a dielňa, bar a kuchyňa, dom a záhrada, detská izba, piknik
  a stanovačka, na želanie je možné aj „vlastné“
 • Zameranie prispôsobíme podľa cieľovej skupiny ľudí, počtu, typu účastníkov Vašej akcie (firemný teambuilding, deň detí, športový deň, športovci, pedagógovia a pod
 • Podľa časového rozsahu je nutné prispôsobiť realizáciu modelových situácii

CENNÍK

 • STAN: 50 eur / akcia: v cene je zarátaná 4x modelová situácia s rekvizitami aj spotrebovaný materiál, stavanie
 • BONUS – v prípade záujmu 1 vlastné prostredia podľa želania v cene 50 eur
 • LEKTOR: 8 eur/hod (doba trvania akcie + 1 hod manipulačná)
 • FIGURANT: 4 eur/hod (doba trvania akcie + 1 hod manipulačná)
 • MASKÉR: 6 eur/hod
 • MASKOVACÍ MATERIÁL : 10-20 eur spotrebovaný materiál (podľa rozsahu)
 • FIGURÍNY: 10 eur / akcia

STRAVA

 • pri akcii nad 4 hodiny požadujeme zabezpečiť stravu a pitný režim
 • ak nebude strava a pitný režim zabezpečený budeme si účtovať stravné

 

 • 0 eur – do 4 hod
 • 4,50 eur – 5 hod – 12 hod
 • 6,70 eur – 12 hod – 18 hod
 • 10,30 eur – nad 18 hod

DOPRAVA

 • cestovné náklady PHM

MANIPULAČNÝ POPLATOK

 • 10 eur = iste chápete, že musíme pokryť aj výdavky ako web, telefón, uniformy a pod

PLATBA

 • hotovosť , faktúra, splátka, barter

Poznámky 1: Akceptujeme, ak je akcia v rámci nejakého projektu/rozpočtu, na ktorý sú vyčlenené finančné prostriedky – je stanovená celková suma – v tomto prípade je potrebné vopred odkonzultovať personálne a materiálne zabezpečenie

Poznámky 2: Cenník je platný pre rok 2019