• Zdravotný dozor sa objednáva telefonicky, mailom, poštou na priloženom formulári
 • Objednávku doručiť minimálne 14 dní pred akciou, objednávky podané menej ako 3 dni pred akciou negarantujeme
 • Objednávka nadobúda platnosť až po písomnom potvrdení

KONTAKTNÁ OSOBA

 • vykonávateľ zdravotného dozoru sa hneď pri príchode na miesto akcie osobne skontaktuje s organizátorom
 • vykonávateľ zdravotného dozoru alebo kontaktná osoba sa hneď po ukončení akcie v dohodnutom čase na miesto udalosti osobne stretnú a vyhodnotia akciu, zaznačia prípadné nedostatky v sekcii poznámky v „Zázname o zdravotnom dozore“

PERSONÁLNE MATERIÁLNE OBSADENIE A ZABEZPEČENIE

 • Zdravotné dozory vykonáva minimálne 2–členná hliadka
 • Počet objednaných zdravotníckych pracovníkov je dohodnutý oboma stranami na základe rozsahu akcie, plochy a predpokladaného počtu účastníkov, miery rizika ohrozenia zdravia a života
 • Objednávateľ si môže uviesť požiadavku na lekára, záchranára, zdravotníka avšak konečné zloženie zdravotníckej hliadky bude odkonzultované na základe personálnych kapacít
 • Poskytujeme od základnej prvej pomoci po ošetrenie v rozsahu urgentnej medicíny až medicíny katastrof, vieme zabezpečiť personál/ materiál pre prípad vodnej záchrany (akcie pri vode, spojené s plávaním), horskej služby (akcie v nedostupnom teréne a horskom prostredí), kynologickú záchranu, máme skúsenosti aj s krízovým riadením na veľkých akciách
 • K dispozícii okrem osobných aut, sanitka, terénne vozidlo s úpravou, štvorkolka, snežný skúter

CENNÍK

 • 6 eur / hod – zdravotník / horská / vodná / kynologická
 • 8 eur / hod – záchranár/ krízový manager
 • 10 eur / hod – lekár
 • 10eur / akcia – poplatok za použitý zdravotnícky spotrebný materiál a náklady spojené s ošetrením
 • 5eur / akcia – manipulačný poplatok (zdravotnícka výbava, uniformy, propagačný materiál)

STRAVA

 • pri akcii nad 4 hodiny požadujeme zabezpečiť stravu a pitný režim
 • ak nebude strava a pitný režim zabezpečený budeme si účtovať stravné

 

 • 0 eur – do 4 hod
 • 4,50 eur – 5 hod – 12 hod
 • 6,70 eur – 12 hod – 18 hod
 • 10,30 eur – nad 18 hod

DOPRAVA

 • zabezpečená organizátorom na miesto konania akcie a späť
 • preplatenie eur / km na služobnom vozidle
 • cestovné náklady PHM v prípade súkromného vozidla

PLATBA

 • hotovosť , faktúra, splátka, barter

Poznámka: Akceptujeme ak je akcia vrámci nejakého projektu na ktorý sú vyčlenené finančné príspevky a je určená celková suma napr. 100 eur na akciu, avšak je potrebné to vopred odkonzultovať